DOCUMENTS CONVOCATORIA ERASMUS+ 18/19
Departament d'Ensenyament

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS

CONVOCATORIA ERASMUS+ 18/19

Una vegada omplert el formulari, l’alumne/a rebrà un email al correu electrònic que hagi facilitat a la fase 1. Una vegada aquí, si us plau, es prega revisar la informació que s'ha proporcionat per verificar que és correcta. A partir d'aquest moment, s'haurà de completar i lliurar tota la documentació que es demana a l'email, la qual exposem a continuació:

  1. Curriculum Vitae en anglès i en format pdf (utilitzant l’eïna Europass).
  2. Carta de motivació en anglès i en format pdf.
  3. DNI i/o Passaport escanejat (document vàlid per viatjar fora del país)
  4. Carta de Compromís i Drets d’Imatge (les dues cares) omplerts i signats.
  5. Únicament en el cas de menors d’edat: Autorització Parental signada.
  6. Certificat d’idioma (si es disposa d’ell)

Aquesta documentació s'haurà de lliurar en format digital i pujar-la a la carpeta compartida de Google Drive (el/la participant rep aquest link a través del correu online de confirmació, un cop ja s’ha inscrit en el procés a través del formulari online).

La documentació serà acceptada únicament si està degudament segellada i/o signada, i amb vigència fins al 31 d’agost del 2019.

Atenció!

Tots els documents hauran de ser lliurats en format digital a la carpeta digital (DRIVE): degudament escanejats i pujats a la SEVA CARPETA CORRESPONEN. L'accés a aquesta carpeta personal es facilita en el link del mail de confirmació.

Si el/la participant té algun problema o dificultat amb la digitalització/escaneig de la documentació, pot posar-se en contacte amb el/la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. o contactar amb l’Associació Mundus per sol·licitar ajuda.

L’absència de presentació d’algun dels documents obligatoris podrà ser motiu de desqualificació de l’alumne/a dins del procés de selecció, degut a que tota la documentació és important.